konsultation

 

Konsultation / forsamtale.
En eller flere konsultationer, eller forsamtaler, vil gå forud for en aftale om eventuelt behandlingsforløb. Det vil sige, at vi i et par afklarende samtaler går mere i detaljer med de vanskeligheder du oplever set i sammenhæng med din livssituation, din generelle funktionsmåde og dine typiske personlighedstræk. Dette vil oftest kunne tydeliggøre de problemer du står i og dermed også være vejledende for hvilken form for psykologisk behandling, der vil være relevant for dig.
Jeg påtager mig primært længerevarende, intensive psykoterapier, eller egentlig psykoanalyse. Jeg påtager mig ikke flere forløb i 2018.
Læs mere under psykoanalyse
Som træningsanalytiker kan jeg påtage mig den personlige analyse i en psykoanalytisk uddannelse.
Yderligere informationer om den psykoanalytiske uddannelse og om psykoanalyse generelt
fås på Dansk psykoanalytisk Selskabs hjemmeside » DPAS
Har jeg ikke selv mulighed for at tilbyde behandling kan jeg vejlede med hensyn til at finde relevant behandling andetsteds.