konsultation

 

Konsultation / forsamtale.
En eller flere konsultationer, eller forsamtaler, vil gå forud for en aftale om eventuelt behandlingsforløb. Det vil sige, at vi i et par afklarende samtaler går mere i detaljer med de vanskeligheder du oplever set i sammenhæng med din livssituation, din generelle funktionsmåde og dine typiske personlighedstræk. Dette vil oftest kunne tydeliggøre de problemer du står i og dermed også være vejledende for hvilken form for psykologisk behandling, der vil være relevant for dig.

Jeg sætter 1 time af til en forsamtale, og tager kr. 1000 pr time.
Jeg påtager mig primært længerevarende, intensive psykoterapier, eller egentlig psykoanalyse.
Læs mere under psykoanalyse
En session i et forløb er 45 minutter. Prisen fastsættes individuelt – afhængig af sessionsfrekvens og personlige økonomiske forhold.
For øjeblikket påtager jeg mig kun i meget begrænset omfang nye behandlingsforløb.
Som træningsanalytiker kan jeg påtage mig den personlige analyse i en psykoanalytisk uddannelse.
Yderligere informationer om den psykoanalytiske uddannelse og om psykoanalyse generelt
fås på Dansk psykoanalytisk Selskabs hjemmeside » DPAS
Har jeg ikke selv mulighed for at tilbyde behandling kan jeg vejlede med hensyn til at finde relevant behandling andetsteds.