supervision

Som godkendt supervisor inden for såvel psykoterapi som psykopatologi, samt træningsanalytiker i DPAS påtager jeg mig forskellige typer supervisoropgaver:
Indivividuel- og gruppesupervision af psykodynamiske psykokoterapiforløb
Individuel- gruppesupervision af psykoanalyse, inklusive analyseforløb i den psykoanalytisk uddannelse.
Supervision af psykologer i psykiatrien, med supervision af assessment, behandlingsbeslutninger og psykoterapeutiske forløb ud fra en psykodynamisk forståelse.