psykoanalyse

Hvad er Psykoanalyse?

    fabric-943303_960_720
Psykoanalyse er: en psykologisk behandlingsform
– en forskningsmetode
– teorier om psykens funktion

Som psykologisk behandlingsmetode
er psykoanalysen specifikt orienteret mod den enkelte person og tager form efter den enkeltes helt individuelle psykologiske funktionsmåde. Dens behandlingpotentiale rækker bredt og er ikke primært rettet mod afgrænsede diagnoser og symptomer.

I en psykoanalyse arbejdes med mere vedvarende eksistentielle og relationelle problemer, som ligger bag forstyrrelser i funktionsevnen –  og psykoanalyse er en særlig relevant mulighed, når man føler sig hæmmet af tilbagevendende uhensigtsmæssige mønstre, der forstyrrer eller ødelægger relationer til andre og/eller arbejdsevne og udviklingsmuligheder.
Psykoanalytisk behandling tager udgangspunkt i en teori om, at tidlige relationer med forældre, erfaringer med  kærlighed, tab, seksualitet og død former mønstre i hjernen. Dér virker de som ubevidste ”templates”, der har varig effekt på vores måde at fungere på  – blandt andet måden, vi indgår i relationer til andre på. Disse mønstre kan have en form, der medfører konflikter, forstyrrelser og symptomer, som nedsætter funktionsevnen og står i vejen for udvikling.

Hvordan forgår det?
Det specielle ved en psykoanalyse er den hyppige frekvens; man mødes 3-4-5 gange ugentligt, og behandlingen strækker sig over år. Ofte bruges briksen, fordi den liggende position giver større frihed til vende blikket indad og lytte til tanker og følelser og prøve at beskrive dem så spontant som muligt.
Den intensive og stabile ramme danner baggrunden for, at fastgroede reaktionsmønstre og konfliktområder gennem samtalen kan klargøres og erkendes. Den hyppige og langvarige kontakt vil også betyde, at typiske mønstre i den enkeltes funktionsmåde vil vise sig i den analytiske kontakt, og det bliver muligt direkte at opleve og identificere, hvad der er svært. I den kontinuerlige samtale skabes muligheden for at møde forståelse på et dybere niveau og derigennem bedre forståelsen af sig selv. Psykoanalyse kan på den måde hjælpe mennesker med at frigøre sig og leve et rigere og mere helt liv. Aftrykket af fortiden vil vise sig i det nutidige, og det giver mulighed for at forstå historien på en ny måde. Dette er et aspekt ved at kunne frigøre sig for de vanlige reaktionsformer og i højere grad overtage ansvar og udvide selvbestemmelsen. Det er det der menes med at blive ”herre i eget hus”.

…..og ja briksen kan stadig bruges

IMG_1281
dansk briks anno 2016
Freuds Briks
Freuds briks anno 1939

 

 

 

 

 

 

Hvad koster det?
Prisen pr. session aftales individuelt med hensyntagen til den enkeltes økonomiske muligheder.

Analytikerens baggrund
De fleste psykoanalytikere har en uddannelses- og erfaringsbaggrund enten som kliniske psykologer eller psykiatere. For at blive IPA godkendt psykoanalytiker gennemgås en mange årig teoretisk og praktisk videreuddannelse. En psykoanalytiker har mange års intensiv træning i at lytte, observere, undersøge og forstå menneskelige ”ytringer”  – og danne hypoteser om, hvad gentagne mønstre kan handle om, hvad der er på spil for den enkelte i relationen til andre. Det er en særlig psykoanalytisk opmærksomhed og forståelse, udviklet gennem en lang uddannelse og egen analyse, som anvendes i analysetimerne til at fremme en dybere og mere nuanceret selvforståelse hos analysanden.

Du kan læse mere om psykoanalyse på Dansk Psykoanalytisk Selskabs hjemmeside:
»  Dansk Psykoanalytisk Selskab