psykodynamisk psykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi tager udgangspunkt i psykoanalysens teorier om psykens funktionsmåde og i dens fokus på i behandlingen at hjælpe klienten til at udvide sin selvforståelse. Der arbejdes med at gå bagom de konkrete symptomer eller problemer for at afdække mere basale reaktionsmønstre og gennem øget selvforståelse åbne mulighed for bedret generel funktion. Også i denne mindre intensive form arbejdes med den terapeutiske relation, idet typiske mønstre i relationer til andre vil have tendens til at gentage sig i den terapeutiske relation.

Psykodynamisk psykoterapi kan være kortere eller længere forløb, typisk 1 – 3 år; men også helt korte forløb (måneder – 1/2 år) kan være relevante og givende, især ved mere pludseligt opståede, kriselignenede situationer.

Processen bliver på grund af mindre frekvens (1-2 gange ugentlig) og forløb på  1 – 3 år mindre intensiv og dybdegående end egentlig psykoanalyse. Hvad der afgør, om man vælger et psykoterapeutisk forløb eller en egentlig psykoanalyse kan ikke beskrives generelt, da det er helt afhængigt af den enkeltes typer af vanskeligheder, behov og situation. Det er i løbet af 1 til flere indledende afklarende samtaler og ved en fælles beslutning, at valget med hensyn til behandlingsform tages.

Jeg påtager mig primært intensive psykoterapeutiske forløb, eller egentlig psykoanalyse.