Velkommen

                                                                                           
IMG_5040 3

November 2020
Jeg påtager mig ikke nye, mere intensive behandlingsforløb, heller ikke psykoanalyse/træningsanalyse, da jeg er ved at nedtrappe mit arbejdsliv.

Som psykolog og psykoanalytiker
påtager jeg mig behandling indenfor et bredt spektrum af psykiske vanskeligheder og forstyrrelser.
M
in tilgang er specifikt individuel, der tages udgangspunkt i den enkeltes personlighed, aktuelle situation og baggrund. Jeg har tidligere været ansat som klinisk psykolog i psykiatrien og sideløbende specialiseret mig i psykoterapi – psykoanalyse og psykopatologi.

Jeg tilbyder: Individuel  psykologisk behandling af voksne og unge, kortere eller længere forløb i form af psykodynamisk psykoterapi eller psykoanalyse.

 

Jeg påtager mig desuden uddannelses-analyse som del af uddannelsen til  IPA godkendt psykoanalytiker og –
Supervisions- og undervisningsopgaver
på postgraduate niveau.

OBS: Jeg kan desværre ikke påbegynde nye behandlingsforløb i øjeblikket.

                                                                      læs mere under ydelser og om

                                                                               
kontaktinformation: mettemoeller@mail.com        

Trondhjemsgade 13, 1 tv, 2100 Kbh. Ø 

læs mere under kontakt